GNOME เผยหน้าจอต้นแบบ GNOME Mobile Shell สำหรับอุปกรณ์พกพา

gnome-logo

Tobias Bernard ผู้ออกแบบหน้าจอของระบบ GNOME ระบบหน้าจอเดสท็อปสำหรับระบบปฏิบัติการ Linux ได้เผยหน้าจอต้นแบบของหน้าจอ GNOME Shell สำหรับหน้าจอของอุปกรณ์พกพาอย่างสมาร์ทโฟนและแทปเล็ต จากเดิมที่ออกแบบสำหรับหน้าจอคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว

หน้าจอต้นแบบที่นักออกแบบได้ร่างเอาไว้ (สามารถคลิกดูภาพเต็มได้นะ)

การออกแบบจะเน้นในเรื่องการใช้เนื้อที่ของหน้าจอให้เหมาะสมกับขนาดของหน้าจอที่มีอยู่โดยรูปแบบการทำงานเป็นแบบเลื่อนจากขอบจอคล้ายๆกับ Ubuntu Touch โดยเลื่อนจากขอบซ้ายจะเป็นปฏิทินและพยากรณ์อากาศและเลื่อนจากขอบขวาของจอจะเป็นหน้าจอตั้งค่าพื้นฐานและการแจ้งเตือน และรองรับ Multi-Window สำหรับแทปเล็ต

สำหรับภาพหน้าจอที่แสดงอยู่นี้เป็นเพียงต้นแบบที่จะมีการพัฒนาในอนาคต แต่ก็ไม่แน่ว่าจะทำได้จริง อันเนื่องด้วยทาง Pine64 กำลังทำ PineTab ออกมา รวมทั้งมีมือถือ Librem5 ที่ได้จำหน่ายไปแล้วได้ลงระบบที่ใช้หน้าจอแบบ GNOME ด้วย

ที่มา : OMG! Ubuntu , GNOME