[คันทรีรีวิว #38] : IPST-WiFi Activity Kit : บอร์ดทดลองครบเซ็ตสำหรับคนหัดเล่น ESP32

CountryReview38

บอร์ด ESP32 อุปกรณ์ครบแถมต่อและใช้งานง่าย มีตำราภาษาไทยด้วย รายละเอียดสินค้าและสามารถสั่งซื้อได้ที่นี่

บอร์ดอย่างเดียว https://inex.co.th/shop/ipst-wifi.html

Activity Kit ครบเซ็ต https://inex.co.th/shop/ipst-wifi-activitykit.html