[คันทรีโชว์ #43] Raspberry Pi SD Card Less สั่งบูตบอร์ดผ่านเครือข่าย

วิธีการอัพเดต Firmware ของบอร์ด Raspberry Pi 4
คำเตือน !!! : กรุณาอ่าน ดูให้เข้าใจคำสั่งก่อนดำเนินการ พลาดขึ้นมาบอร์ดอาจจะพังได้
https://github.com/raspberrypi/rpi-eeprom/blob/master/firmware/raspberry_pi4_network_boot_beta.md

กรณีที่สั่งอัพเดตแล้วบูตไม่ได้ มีวิธีกอบกู้ได้ที่นี่
https://jamesachambers.com/raspberry-pi-4-bootloader-firmware-updating-recovery-guide/

โหลดโปรแกรม Rasperry Pi Desktop และตัวไฟล์ firmware กู้ระบบได้ที่นี่
https://www.raspberrypi.org/downloads/

คำสั่งที่ตกหล่นไปคือ
cp /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/beta/pieeprom-2019-09-25.bin pieeprom.bin — ต้องมีต่อท้ายด้วย pieeprom.bin ด้วยครับ