[คันทรีโชว์ #42] ลงโปรแกรม Handy Karaoke บนบอร์ด Raspberry Pi (เวอร์ชันใหม่)

CountryShow42

เว็บโค้ตโปรแกรม
https://gitlab.com/semiauto/HandyKaraoke

ถ้าโปรแกรมแสดงผลภาษาไทยไม่ได้หรือมีปัญหา ลองลงฟอนต์ด้วยคำสั่ง
sudo apt install fonts-noto
sudo apt install fonts-thai-tlwg