Linux Mint เปลี่ยนโลโก้ใหม่ สไตล์แบนราบตามสมัยนิยม

LinuxMint

Linux Mint ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ตระกูลหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูง โดยพัฒนาต่อมาจาก Ubuntu LTS ถึงแม้ว่าช่วงนี้ยังไม่มีอัพเดตอะไรของตัวระบบ แต่จะมีการอัพเดตในส่วนของโลโก้แทน

โลโก้ของ Linux Mint เดิมจะเป็นรูปอักษร L กับ M แล้วล้อมกรอบสีเขียวรูปใบไม้ (ตามภาพหน้าปก) โดยโลโก้ใหม่จะตัดกรอบใบไม้ออกและเชื่อมอักษร L M ให้เป็นเหมือนเลข ๒ อาจจะมีกรอบเป็นวงกลมแทน และออกแบบแนวแบนราบตามสมัยนิยม

การออกแบบโลโก้ใหม่ที่ตัดกรอบใบไม้ออกไปนั้นเป็นที่ถกเถียงกันในชุมชนเพราะมันขาดความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ แต่แบบเดิมนั้นมันดูไม่สมมาตรซึ่งทำให้การปรับเปลี่ยนองค์ประกอบภายในทำได้ยากจึงเป็นที่มาของการนำกรอบใบไม้ออกไป

ที่มา : OMG! Ubuntu