[โปรเจคระดมทุน] USB Hub ที่สามารถปรับระดับกระแสไฟได้

USB_HUB

Capable Robot Components ได้เปิดโปรเจคระดมทุนในเว็บไซต์ Crowdsupply เป็นกล่อง USB HUB ขนาด 4 Port ซึ่งดูจากรูปร่างภายนอกแล้วเหมือนกันกับ Switching Hub ของระบบเครือข่ายเลย แต่กล่องนี้มีความพิเศษตรงที่เราสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมสั่งการได้นั่นเอง

กล่อง USB Hub ตัวนี้เป็นกล่องเชื่อมต่อ USB 2.0 ข้างในจะมีชิพ ATSAMD51 เป็นชิพที่ไว้สำหรับโปรแกรมควบคุมสั่งการในกล่องนี้ ความสามารถของกล่องนี้มีดังต่อไปนี้ครับ

  • รองรับการเขียนโปรแกรมด้วย CircuitPython
  • มีช่องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกผ่าน I2C (หัวต่อ Sparkfun Qwiic) GPIO และ SPI
  • USB Port รองรับการจ่ายไฟสูงสุด 6A โดยสามารถปรับกระแสจ่ายไฟในแต่ละช่องได้ระดับความละเอียดที่ 13mA
  • มีไฟ RGB LED ที่แสดงสถานะการเชื่อมต่อของ USB แต่ละช่องโดยสามารถระบุความเร็วของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและระดับการใช้กระแสไฟได้
  • ต้องใช้ไฟเลี้ยงแยก รองรับอแดปเตอร์ตั้งแต่ 12V ถึง 24V
  • ตัว Port USB จะไม่มีการใช้งานไฟเลี้ยงจากเครื่องคอมพิวเตอร์
โครงสร้างวงจรของบอร์ด USB Hub

นอกจากจะสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานภายในได้แล้ว ยังสามารถเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้ด้วยครับ

ใครที่สนใจสามารถเข้าไประดมทุนกันได้โดยเริ่มต้นอยู่ที่ $140 ดอลล่าร์สหรัฐฯ (ประมาณ 4300 บาท) จะเป็นบอร์ดเปล่าๆไม่มีกล่องให้ ซึ่งก็ถือว่าราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับ

ที่มา : CNX-Software , Crowdsupply